Skatteetaten varsler 5000 kontroller av personallister i 2015.

Siden 1.1.2014 må serveringssteder, frisører og skjønnhetspleiere, samt bilverksteder og bilpleiebransjen føre lister over alt personell som er på jobb til enhver tid.

 

Disse kravene er regulert i Bokføringslovens § 3a, og de materielle kravene er lagt til bokføringsforskriftens § 8-5-6 som blant annet sier:
"Den bokføringspliktige skal sørge for at det på arbeidsstedet føres en personalliste. Personallisten skal angi den bokføringspliktiges navn og organisasjonsnummer.

Personallisten skal gi en oversikt over personer som arbeider i virksomheten, herunder også ulønnet og innleid personale. Personallisten skal angi den enkeltes navn og fødselsnummer eller D-nummer. Fødselsnumre og D-numre kan erstattes med unike koder. Det skal i så fall utarbeides en oversikt over benyttede koder med tilhørende fødselsnummer eller D-nummer. Kodeoversikten anses som en del av personallisten.

Personallisten skal for hver arbeidsdag angi tidspunktet for arbeidsdagens begynnelse og slutt, og skal føres i umiddelbar tilknytning til at arbeidet påbegynnes og avsluttes.

Den bokføringspliktige skal sørge for at pass eller annen gyldig legitimasjon med bilde, eller kopi av slik legitimasjon kan fremvises for alle tilstedeværende som arbeider i virksomheten."

Skatteetaten varsler i en pressemelding at de i 2015 vil gjennomføre 5 000 kontroller over hele landet på at de aktuelle virksomhetene følger kravene om personallister.
Virksomhetene vil velges ut fra en risikovurdering med økt satsning på de med høyest risiko. Kontrollene som avdekker en klar mistanke om svart arbeid skal oftere utvides til å sjekke hele virksomheten gjennom blant annet bokettersyn.

I 2014 fikk 30 prosent av de kontrollerte virksomhetene gebyr for mangler eller feil ved listene. Prosentandelen var høyere i begynnelsen av året og gikk ned etter som virksomhetene fikk på plass de nødvendige rutinene. Feilene varierte og mange av dem skyldes at virksomhetene ikke hadde satt seg godt nok inn i regelverket, men det var også flere eksempler på svart arbeid.

Ifølge vg.no fikk 1573 foretak i 2014 ilagt gebyrer som følge av manglende eller mangler i personallisteføringen. Gebyrene kom samlet opp i 13,6 millioner kroner. Gebyr ilegges først med 8600 kroner, så 17 200 kroner ved gjentagelse innen 12 måneder. I tillegg kommer 1720 kroner for hver person som mangler i listen ved kontroll.

Frisørene flinkest
20 prosent av frisørene og skjønnhetspleierne førte i 2014 ikke personallister. I serveringsbransjen førte én av tre steder ikke personallister, mens det var noe bedre hos bilverkstedene og bilpleierne (31 prosent).

Trenger du veiledning rundt kravene om personallister eller hjelp til å få på plass dette i din virksomhet ta kontakt så fort som mulig så hjelper vi deg å unngå gebyrer fra Skatteetaten.

 

_S6Q8987sh.jpg

Trio Regnskapsservice AS 
Autorisert regnskapsførerselskap

Vestre Rosten 78, 7075 TILLER 
Tlf.: 72 89 90 75 
Fax: 72 88 07 95 

E-post: trio@trioregnskap.no

narf

facebook-logo

Trygg-Media-Logo