Økonomi og administrasjon

Rådgivning - Din Bedrift

Som din samarbeidspartner innen regnskap og økonomi sitter vi på mye verdifullt tallmateriale. Dette tallmaterialet vil være grunnlaget for viktige økonomiske beslutninger i din virksomhet. Sammen med deg bruker vi denne informasjonen for å gjøre din virksomhet bedre. I tillegg utfører vi de fleste tjenester innen økonomisk rådgivning. Vi bistår med alt fra stiftelser av selskaper til å være din eksterne økonomisjef. Vi er din naturlige samarbeidspartner i alle økonomiske spørsmål!

 

_S6Q7943-mindre.jpg

 

Oppstart

I oppstartsfasen bistår vi deg gjerne med alt fra å holde orden på din økonomi til å håndtere hele administrasjonsfunksjonen i virksomheten. I tillegg kan vi bistå ved ansettelser, alt fra behovsvurdering til kontraktskriving. Vår erfaring er at gode, tilrettelagte rutiner er en suksessfaktor når man starter en virksomhet.

Kontakt oss

Budsjettering

Vi ser at virksomheter som bruker budsjetter aktivt er de som gjør det best økonomisk. Vi bistår daglig leder eller styret med utarbeidelse av budsjetter. Ved bruk av egnet verktøy ved utarbeidelse av budsjetter kan vi lage flere budsjetter med ulike forutsetninger. Med vår lange erfaring og kompetanse til utarbeiding og deres bransjekunnskap blir dette et godt styringsverktøy. Vi lager blant annet driftsbudsjett, likviditetsbudsjett, avdelingsbudsjett, resultatbudsjett, balansebudsjett.

Kontakt oss

Inntekts- og kostnadskontroll

Her går vi systematisk gjennom din bedrifts inntekter og kostnader. Hvordan er inntjeningen? Bør prisene endres? Fakturerer du ofte nok? Betaler du for mye rente på lånet ditt? Etter mer enn 20 år i bransjen har vi funnet de beste tipsene for å sette fart på inntjeningen, men samtidig ha full kontroll over kostnadene.

Kontakt oss

Prosjekt- og investering

Vi bistår med prosjektregnskap og budsjettering, utarbeidelse av anbud, investeringsanalyser og finansieringsspørsmål til våre kunder som jobber med prosjekter. Da er du sikret et pålitelig grunnlag for dine beslutninger når det kommer til store prosjekter eller langsiktige investeringer.

Kontakt oss

Økonomisjef til leie

Vi er din naturlige samarbeidspartner innen regnskap og økonomi. Det betyr at dere som kunde kan benytte oss i den daglige driften ved å ta oss med på rådgivning i forhold til all økonomisk planlegging. Vi blir gjerne også med i møter med banken, forsikringsselskap osv. I tillegg er det mulig å leie oss inn til fast tid hver uke, måned eller andre fastsatte tidspunkt hvor vi kommer ut til deres virksomhet for å være deres økonomisjef.

Kontakt oss

I Styrerommet

Vi tilbyr vår kompetanse fra styrerommet ved å delta i deres styremøter. Vi kan gjøre alt fra å presentere økonomiske rapporter via styresekretær til å være eksternt styremedlem.

Vi bidrar med:

  • Innkalling til møter
  • Utforming av saksliste
  • Gjennomgang av økonomi
  • Deltakelse på møter
  • Rådgiving i beslutningsprosess
  • Referat fra styremøte
  • Alt av formaliteter
  • Arkiv
  • Å sørge for rett antall styremøter avholdes!

Vi har også egnede lokaler hvor det kan avholdes styremøter.

Kontakt oss

Trio Regnskapsservice AS 
Autorisert regnskapsførerselskap

Vestre Rosten 78, 7075 TILLER 
Tlf.: 72 89 90 75 
Fax: 72 88 07 95 

E-post: trio@trioregnskap.no

narf

facebook-logo

Trygg-Media-Logo