Regnskap

Hos oss er kundens ønsker og behov i fokus, og sammen finner vi den optimale løsningen for din virksomhet. Vi tar oss av alt fra lovpålagte rapporteringer til spesialtilpassede presentasjoner i styremøter. Våre nettbaserte regnskapsløsninger effektiviserer økonomiprosessen, samtidig som de gir et mer nøyaktig og bedre kvalitetssikret regnskap. Vi er din naturlige samarbeidspartner innen regnskap og regnskapsbasert rådgivning!

Les mer

Lønn og personal

Vi bistår med løsninger for hele din lønnsfunksjon fra timefangst til utbetaling av lønn. I tillegg hjelper vi deg med alt fra innsending til Aa-registeret til å være din virksomhets lønns- og personalavdeling. Hos oss er kundens ønsker og behov i fokus, og sammen finner vi den optimale løsningen for din virksomhet. Med vår spesialkompetanse er din virksomhet sikret en pålitelig og punktlig lønns- og personalfunksjon for deg og dine ansatte. Vi er din naturlige samarbeidspartner innen lønn og personal!

Les mer

Økonomi og administrasjon

Som din samarbeidspartner innen regnskap og økonomi sitter vi på mye verdifullt tallmateriale. Dette tallmaterialet vil være grunnlaget for viktige økonomiske beslutninger i din virksomhet. Sammen med deg bruker vi denne informasjonen for å gjøre din virksomhet bedre. I tillegg utfører vi de fleste tjenester innen økonomisk rådgivning. Vi bistår med alt fra stiftelser av selskaper til å være din eksterne økonomisjef. Vi er din naturlige samarbeidspartner i alle økonomiske spørsmål!

Les mer

Våre ansatte

Trio Regnskapsservice AS 
Autorisert regnskapsførerselskap

Vestre Rosten 78, 7075 TILLER 
Tlf.: 72 89 90 75 
Fax: 72 88 07 95 

E-post: trio@trioregnskap.no

narf

facebook-logo

Trygg-Media-Logo