Varslingslisten.no

Varslingslisten.no er et unikt verktøy for alle norske virksomheter. Varslingslisten.no hjelper virksomhetene å gå klar av upresis markedsføring og andre uryddige salgsfremstøt som lett blir misoppfattet. Hjemmesiden skal gjøre det lettere for virksomhetene å bringe videre erfaringer med slike forhold.

 

Virksomheter som opplever slike problemer kan:

  • Selv få hjelp ved å lese denne hjemmesiden
  • Hjelpe andre virksomheter ved å rapportere egne erfaringer til Varslingslisten.

På bakgrunn av rapportene vil Varslingslisten legge ut en oversikt over de mest aktuelle fremgangsmåtene.

Nytt på Varslingslisten er, at man nå kan rapportere inn markedsføringsmetoder og avtalevilkår som oppleves som upresise eller uryddige, digitalt i en database. Klagene vil automatisk bli rutet videre til den næringslivsorganisasjon man er medlem av.

Den nye databasen vil gi Varslingslisten en bedre oversikt over antall klager og det økonomiske omfanget, som vil være nyttig i arbeidet med å redusere og bekjempe useriøse aktører i markedet.

Varslingslisten er et samarbeid mellom;
Næringslivets Hovedorganisasjon, Hovedorgansisasjonen Virke, Finans Norge, Bedriftsforbundet, NARF og Næringslivets Sikkerhetsråd.

 

_S6Q7139sh.jpg

Trio Regnskapsservice AS 
Autorisert regnskapsførerselskap

Vestre Rosten 78, 7075 TILLER 
Tlf.: 72 89 90 75 
Fax: 72 88 07 95 

E-post: trio@trioregnskap.no

narf

facebook-logo

Trygg-Media-Logo